Over Hallo 2020

Samen met inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen werken we aan nieuwe vormen om onze zorg, welzijn werk en inkomen te regelen. Om voor nu én in de toekomst betaalbare en duurzame ondersteuning, begeleiding en zorg te garanderen. Voor iedereen. Daarbij sluiten we aan bij de kracht en mogelijkheden die inwoners met hun omgeving zelf hebben.

Dit jaar zijn we gestart met de ‘ontdekkingsreis’ naar nieuwe vormen van samenwerken. Daarbij laten we onder meer zien wat er al aan initiatieven groeit en wat er nog nodig is. Ook voeren gesprekken met inwoners over hun ideeën over de zorg. Voor de zomervakantie zijn we hiermee gestart met inwoners van Holtum en Buchten. Dit najaar gaan we naar Stadbroek in Sittard, Geleen-Noord, Geleen-Centrum en de wijk Lindenheuvel. Vanaf 2016 volgen andere gebieden in onze gemeente.

Naast het ophalen en delen van initiatieven en gesprekken met Inwoners, leveren beroepskrachten van instellingen en medewerkers van de gemeente Sittard-Geleen ook een bijdrage aan Hallo2020. Met de beroepskrachten werken we aan vernieuwing in de zorg. Medewerkers van de gemeente gaan aan de slag met nieuwe manieren van werken met inwoners en partnerorganisaties.

In 2020 moeten we de omslag hebben gemaakt. Vandaar de naam: Hallo2020. We willen eind van dit jaar een eerste beeld presenteren van de toekomstige situatie. En dan werken we de komende jaren samen stap voor stap aan de invulling van Hallo 2020!